Hải sản – 25PLUS
Cá bớp cắt lắt túi 1kg
- 10%
Xem nhanh

Cá bớp cắt lắt túi 1kg

261,000₫
290,000₫
Cá chẽm fillet túi 1kg
- 10%
Xem nhanh

Cá chẽm fillet túi 1kg

198,000₫
220,000₫
Cá cơm săn túi 1kg
- 10%
Xem nhanh

Cá cơm săn túi 1kg

99,000₫
110,000₫
Cá ngừ cắt lát túi 1kg
- 10%
Xem nhanh

Cá ngừ cắt lát túi 1kg

108,000₫
120,000₫
Cá nục suôn nguyên con túi 1kg
- 10%
Xem nhanh
Cá ồ 1kg (Đặc sản Phú Yên)
- 10%
Xem nhanh
Cá thu cắt lát 1kg
- 10%
Xem nhanh

Cá thu cắt lát 1kg

252,000₫
280,000₫
Chả cá chiên Nha Trang 500gr
- 10%
Xem nhanh

Chả cá chiên Nha Trang 500gr

94,500₫
105,000₫
Chả cá hấp Nha Trang 500gr
- 10%
Xem nhanh

Chả cá hấp Nha Trang 500gr

94,500₫
105,000₫
Mực cơm 1kg
- 10%
Xem nhanh

Mực cơm 1kg

261,000₫
290,000₫
Mực lá 1kg
- 10%
Xem nhanh

Mực lá 1kg

355,500₫
395,000₫
Mực ống 1kg
- 10%
Xem nhanh

Mực ống 1kg

297,000₫
330,000₫
Tôm hùm size 1, ~340g (+/-30g)
- 13%
Xem nhanh

Tôm hùm size 1, ~340g (+/-30g)

175,000₫
200,000₫
Tôm hùm size 2, ~400g (+/-30g)
- 16%
Xem nhanh

Tôm hùm size 2, ~400g (+/-30g)

210,000₫
250,000₫